e-Learning in electrical engineering

Căutare | Principii de navigare
Teoria circuitelor Analiza circuitelor lineare Regim sinusoidal Sisteme trifazate

3. Valoarea efectivă

Conceptul de valoare efectivă (eficace) a unei tensiuni sau curent alternativ sinusoidal, este legat de puterea transferată de aceste mărimi; cu alte cuvinte, prin intermediul valorilor efective, puterile asociate mărimilor de c.a. (AC) pot fi comparate, ca şi cele asociate mărimilor de c.c. (DC).

Din punct de vedere fizic, valoarea efectivă a unui curent alternativ, este valoarea unui curent continuu care produce, pe o aceeaşi rezistenţă, acelaşi efect termic, ca şi curentul alternativ care o parcurge.

Matematic, valoarea efectivă, , a unei mărimi periodice este dată de:

În cazul particular al unei mărimi alternative sinusoidale date de , expresia anterioară conduce la:

Se poate scrie deci:

Din punct de vedere grafic, valoarea efectivă este proporţională cu aria mărginită de curba ce reprezintă evoluţia în timp a pătratului mărimii alternative, aşa cum se vede în figura următoare.

Figura 4 - Reprezentarea grafică a calculului valorii efective

Valoarea efectivă a unei mărimi depinde de amplitudinea mărimii, de forma de undă a acesteia, dar nu depinde de frecvenţa acesteia, nici de faza iniţială (integrarea se face pe o perioadă, indiferent cât este valoarea acesteia, sau alegerea ei).

Responsabil site: Damien Grenier | Responsabil tematică: Maria José Resende | Realizare: Sophie Labrique | © e-lee.net
Ultima actualizare: 30 septembrie 2005 | Responsabil versiunea română: Sergiu Ivanov