Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), domeniul Inginerie electrică, specializarea Electromecanică.

 

 • Specializarea asigură formarea unui specialist destinat, în mod special, întreprinderilor mici şi mijlocii, într-un domeniul larg, cu multe zone de interferenţă cu alte specializări.
 • Numărul de locuri: 50, cu taxă.
 • Diploma obţinută la absolvire: inginer.
 • Programul de studii este acreditat atât pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (zi), cât și pentru IFR.
 • Taxa de studii este de 3.000 lei/an şi se menţine pe toată durata normală de şcolarizare (4 ani).
 • În contul taxei de studiu sunt asigurate toate materialele informaţionale şi didactice necesare instruirii individuale: ghid de studii, planuri de învăţământ, programe analitice pentru fiecare disciplină, cursuri, îndrumare de laborator şi alte materiale didactice (tipărite sau pe suport electronic) precum şi serviciile didactice şi administrative aferente.
 • Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se adresează mai ales celor ce sunt încadraţi şi doresc să îşi completeze studiile.
 • Studenţii desfăşoară numai activităţi didactice aplicative (seminar, laborator, proiect).
 • Activităţile didactice aplicative sunt programate, de regulă, în zilele de vineri după amiază, sâmbăta şi duminica. La solicitarea studenţilor, pot fi alocate şi 1-2 zile, după amiază, în cursul săptămânii.
 • Echivalentul orelor de curs îl constituie pregătirea prin studiu individual.
 • Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).
 • Admiterea se face pe bază de dosar, în funcţie de media de bacalaureat.