Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Maşini electrice şi Ingineria Mediului, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

Nume laborator Discipline deservite
Maşini electrice I  
 ME Lab Transformatoare
  • Convertoare electromecanice I
  • Echipamente electrice pentru sisteme automate
Maşini electrice II 
ME Lab ME
  • Echipamente electrice pentru sisteme automate
  • Convertoare electromecanice II
Micromaşini electrice
ME Lab uM
  • Micromaşini electrice
  • Echipamente electrice şi electronice ale autovehiculelor
Măsurări electrice şi electronice
ME Lab Masurari Electrice
  • Măsurări electrice şi electronice
Energii regenerabile
ME Lab Energii regenerabile
  • Energii regenerabile