Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Acţionări electrice şi Informatică Aplicată, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

Nume laborator   Discipline deservite
 Acţionări electrice 
 Convertoare
 • Acționări electrice I
 • Acționări electrice II
 Convertoare statice 
AE
 • Convertoare statice I
 • Convertoare statice II
Electronică
Electronica
 • Electronica analogică
 • Electronică digitală
Comenzi şi echipamente numerice
SDCN
 • Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice
 • Sisteme discrete şi comenzi numerice
Energii regenerabile
Energii regen
 • Energii regenerabile
Sisteme de achiziţii de date
SAD
 • Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Senzori şi sisteme senzoriale
Servosisteme
Servo
 • Servosisteme
 • Echipamente şi instalaţii de securizare
Laborator IT
ReteaAE
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Modelarea şi simulare
 • Proiectare şi fabricare asistată de calculator
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică