Autentificare

În cadrul facultăţii, respectiv al Departamentului, fiinţează trei specializări cu durata de patru ani, ce asigură o formare diversificată: Inginerie în Electromecanică, Mediu, Informatică Aplicată.
Aceste specializări oferă:

  • formarea unui specialist care stăpâneşte cunoştinţe variate, necesare competiţiei pentru ocuparea unui loc de muncă;
  • capacitatea de adaptare rapidă şi uşoară la noi cerinţe;
  • garanţia unui specialist de înalt nivel profesional, cu disponibilităţi pentru întreprinderi de toate gradele.

Fondată în 1970, Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității din Craiova, reprezintă pilonul învățământului românesc electromecanic din România, bucurându-se de poziția de lider național în ceea ce privește stabilirea perspectivelor şi a planurilor de învățământ în profilul electromecanic.

Facultatea de Inginerie Electromecanică, devine unitate distinctă a Universității din Craiova în anul 1990, odată cu începutul restructurării învăţământului superior românesc. Începând cu anul 2008 denumirea facultăţii se schimbă în Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, reflectând direcțiile de pregătire a studenţilor. Din anul 2011 devine departament în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică.

 

În Cetatea Băniei, studenţii Universităţii beneficiază de "Casa studenţilor", modernă şi primitoare. Deasemenea Universitatea din Craiova are propriul studio şi post de televiziune, "Tele U-Craiova", ce se află chiar în incinta facultăţii noastre. Acesta este echipat cu tehnică la nivelul actual. Programele emise în eter sunt rodul muncii unor studenţi pasionaţi şi talentaţi la profilul tehnic.

Oraşul nostru şi împrejurimile dispun de frumoase zone de agrement. Amintim doar renumutul parc Romanescu, a cărui machetă a fost premiată la expoziţia Internaţională, Paris 1900.

 

Localizată pe marea platformă industrială de Est a oraşului, facultatea este bine integrată cu unităţi industriale şi de servicii, de înaltă tehnologie din municipiul Craiova (Institutul de Cercetare pentru Motoare, Transformatoare şi Echipament Electric - ICMET, Electroputere, Ford Automobile CraiovaAvioane Craiova, Popeci Utilaj Greu Craiova, RELOC, Combinatul Chimic Doljchim, CET Işalniţa, CET Craiova II). O multitudine de întreprinderi private mici şi mijlocii sunt incluse în sfera noastră de legături. Colaborarea cu acestea asigură contactul permanent cu realitatea industrială, prin vizite, stagiile de practică ale studenţilor, contracte de cercetare ştiinţifică şi un schimb fructuos de informaţii, idei şi rezultate.