Autentificare

 BVQI

Ca rezultat al unui program CALIST, Managementul calităţii în cadrul Facultăţii de Electromecanică, a fost auditat şi acreditat în anul 2003, de către organizaţia britanică BVQI.

 

STRUCTURA MANUALULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Manualul de Management al Calităţii este structurat respectând modelul Sistemului de Management al Calităţii bazat pe proces şi prezentat în standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2001, precum şi ţinând cont de recomandările Ghidului de elaborare SR EN ISO 10013/2002.

OBIECT

Manualul de Management al Calităţii are drept obiect:

  • Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ universitar în cadrul Facultăţii de Electromecanică
  • Promovarea noii imagii a profesiei de "inginer electromecanic"
  • Îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii de marcă pe piaţa internă a învăţământului academic
  • Dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale, pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei
  • Dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare din sectorul privat

Politica în domeniul calităţii şi angajamentul managementului Facultăţii de Inginerie Electrică, Departamentul Electromecanică, Mediu şi InformaticăAplicată din Universitatea din Craiova

VIZIUNEA: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova va deveni lider pe plan naţional pentru:

  • managementul competitiv pe piaţa învăţământului universitar din România
  • experienţa educaţională oferită mediului universitar
  • calitatea programelor universitare

MISIUNEA: Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică a Universităţii din Craiova este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, pentru formarea de specialişti capabili să lucreze în domeniile de vârf din producţie şi cercetare, atât pe plan naţional cât şi în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă din Uniunea Europeană şi să formeze la rândul lor, în mod eficient şi eficace, generaţii viitoare, în spiritul tradiţiei Universităţii noastre, a învăţământului universitar din România şi a responsabilităţii sociale.

More Articles ...

Page 1 of 2