Autentificare

{idkey=5264b0[url=http%3A%2F%2Fem.ucv.ro%2Findex.php%2Fstudenti%2Fanunturi-studenti%2Favizier-secretariat-demii%2F106-examen-disertatie-sec-ieapmm][title=Examen+Diserta%C8%9Bie+SEC%2C+IEAPMM][desc=]}{cmp_start idkey=9318[url=http%3A%2F%2Fem.ucv.ro%2Findex.php%2Fstudenti%2Fanunturi-studenti%2Favizier-secretariat-demii%2F106-examen-disertatie-sec-ieapmm][title=Examen+Diserta%C8%9Bie+SEC%2C+IEAPMM][desc=]}

1. MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE - Marți, 18 iunie 2019, ora 9.00, Laboratorul de Acţionări electrice;

2. MASTER : INGINERIE ELECTRICĂ APLICATĂ ÎN PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI - Miercuri, 19 iunie 2019, ora 14.00, Laboratorul de Acţionări hidraulice şi pneumatice.;

{cmp_end}{idkey=5264b1[url=http%3A%2F%2Fem.ucv.ro%2Findex.php%2Fstudenti%2Fanunturi-studenti%2Favizier-secretariat-demii%2F106-examen-disertatie-sec-ieapmm][title=Examen+Diserta%C8%9Bie+SEC%2C+IEAPMM][desc=]}