Autentificare

Teme de disertație propuse 2020-2021

Anul 2


Sisteme electromecanice complexe

Nr  Titlul Lucrării de  Disertație  Coordonator  Student 
 1  Utilizarea sistemului de control dSPACE în comanda unui convertor static de putere  Prof.dr.ing. Popescu Mihaela  
 2  Filtru de interfață pentru stații active de tracțiune în c.c.  Prof.dr.ing. Popescu Mihaela  
 3  Utilizarea filtrelor pasive de putere pentru îmbunățățirea calităţii energiei electrice în sistemele de acţionare cu redresoare comandate  Prof.dr.ing. Popescu Mihaela  
4  Ameliorarea calităţii energiei electrice prin filtrare pasivă în sistemele de acţionare cu motoare asincrone și convertoare statice  Prof.dr.ing. Popescu Mihaela  
5  Aspecte privind traductoarele de pe autovehicule  Prof.dr.ing. Sorin Enache  
6  Consideratii privind sistemele de securitate auto  Prof.dr.ing. Sorin Enache  
7  Proiectarea optimala a motorului asincron folosit la actionarea unui troleibuz  Prof.dr.ing. Vlad Ion  Toma Adrian Catalin
8  Particularitati privind utilizarea placilor arduino in comanda robotilor mobili Conf.dr.ing. Boteanu Niculae  Neagu F. Cosmin-Ionuț
9  Particularitati privind analiza procesului tehnologic de prelucrare a profilelor din aluminiu Conf.dr.ing. Boteanu Niculae  Șerban I. Robert-Florinel
10  Sisteme alternative de propulsie pentru automobile  Conf.dr.ing. Cismaru Daniel  
 11  Sisteme moderne de transport urban  Conf.dr.ing. Cismaru Daniel  
 12  Automobile cu propulsie electrică  Conf.dr.ing. Cismaru Daniel  
 13  Aspecte privind instalațiile de climatizare într-un supermarket  Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Pătru Mihai Marius
 14  Contribuții referitoare la încălzire unei incinte  Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Dumitrescu Simona-Gabriela
 15  Sistem de incarcare cu energie solară orientabil a unui vehicul electric I  Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Stoicescu Valeriu
16 Sistem de incarcare cu energie solară orientabil a unui vehicul electric II Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță Grindei Angelica
17 Aspecte privind proiectarea instalatiei electrice a unei locuinte. Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță Dobre Alexandru
18  Considerații privind instalatia de automatizare la firma PepsiCo Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Dragomir Alexandru
19  Sisteme de tracțiune moderne pentru autovehiculul electric Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Cepleanu Bogdan
20  Analiza sistemului de management al calității aplicat în domeniul Ingineriei Electrice Ș.l. dr.ing. Lincă Mihăiță  Constantin Cosmin
21  Sistem de reglare automată a vitezei unui motor de curent continuu și redresor bidirecțional  Ș.l. dr.ing. Subțirelu Eugen  Docheru Siminov
22  Comanda unui redresor bidirectional  Ș.l. dr.ing. Subțirelu Eugen  Tila Ion
23  Aspecte privind utilizarea actuala a materialului rulant  Ș.l. dr.ing. Subțirelu Eugen  Cretu Carmen
24  Vehicule de material rulant inteligente -model experimental  Ș.l. dr.ing. Subțirelu Eugen  Budana Cristian-Gabriel
25  Aplicatie de timp real cu sistemul Arduino  Ș.l. dr.ing. Ravigan Florin  Vlaicu
26  Controlul motoarelor BLDC  Ș.l. dr.ing. Ravigan Florin  
27  Sistem automat de interconectare a surselor alternative de energie  Ș.l. dr.ing. Alboteanu Laurențiu  Cusmereanu Daniel
 28  Consideratii privind utilizarea actionarilor pneumatice in sistemele de productie industriale Ș.l. dr.ing. Alboteanu Laurențiu  Tudor Valentin
 29  Proiectarea unui cicloconvertor monofazat didactic  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Orzan Radu
 30  Realizarea unui sistem de diagnoza a erorilor calculatorului central de pe o locomotivă  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Niță Vlad
 31  Sistem cu microcontroler pentru comanda unei surse liniare de tensiune  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Staicu Nicolae
 32  Comanda în buclă închisă, cu microcontroler, a unui servosistem cu motoare

pas cu pas

 Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Catană Adrian
 33  Sistem de poziționare comandat cu microcontroler  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Dumitru Gabriel
 34  Sistem fotovoltaic pentru creșterea eficienței energetice a unei întreprinderi industriale  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Grîcleanu Mădălin
 35  Studiul eficienței energetice a unui cicloconvertor  Ș.l. dr.ing. Suru Vlad  Curelaru Florinel
 36  Sisteme electronice pentru automatizarea locuințelor I  Ș.l. dr.ing. Vladu Ionel Cristian  Stoean Dragoș Mihai
 37  Sisteme electronice pentru automatizarea locuințelor II  Ș.l. dr.ing. Vladu Ionel Cristian  Stuparu Ionuț Gabriel
 38  Telecomandă STOP GENERAL wireless  Ș.l. dr.ing. Vladu Ionel Cristian  Radu Cristian Ion

 

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

Nr  Titlul Lucrării de  Disertație  Coordonator  Student 
 1 Elemente de baza in gestionarea deseurilor medicale. Studiu de caz  Prof. dr. ing. Rosca Daniela  Boruz Alina
 2 Colectarea selectivă a deseurilor. Studiu de caz Prof. dr. ing. Rosca Daniela  Diaconu Alexandra
 3 Consideratii privind camerele de termoviziune Prof. dr. ing. Enache Sorin  
4 Aspecte privind sistemele nepoluante de pe autovehicule Prof. dr. ing. Enache Sorin  
5 Aspecte ale aplicarii principiilor si tehnicilor Productie Mai Curate in domeniul industriei electrotehnice in Romania Conf. dr. ing. Bulucea Cornelia Aida  
6 Abordarea sistemica in cadrul ecologiei industriale a managementului deşeurilor intr-o companie constructoare de transformatoare electrice Conf. dr. ing. Bulucea Cornelia Aida  
7 Consideraţii privind dezvoltarea durabilă în ingineria mileniului III ca abordare pe ciclu de viaţă Conf. dr. ing. Boteanu Niculaie  
8 Sisteme de transport nepoluante Conf. dr. ing. Cismaru Daniel  
9 Implementarea sistemului de management al calității intr-o societate comerciala Șl. dr. ing. Lincă Mihăiță  
 10 Aspecte privind managementul mediului și calității intr-o companie Șl. dr. ing. Lincă Mihăiță  
 11 Politici de mediu privind sanitaţia sustenabilă a apei Șl. dr. ing. Petropol-Șerb Gabriela  Pîrvu George
 12 Analiza riscurilor, din punct de vedere al sanitaţiei, aplicată utilizării apei gri Șl. dr. ing. Petropol-Șerb Gabriela  Moraru Cristina
 13 Colectarea selectivă a deşeurilor. Studiu de caz: oraşul Sibiu Șl. dr. ing. Petropol-Șerb Gabriela Bădescu Ana Maria
 14 Politici de mediu privind utilizarea apei gri Șl. dr. ing. Petropol-Șerb Gabriela Georgescu Petrut
 15 Aplicație ARCGIS pentru crearea și analiza unei baze de date geo-spațiale; construirea unor rapoarte Șl. dr. ing. Subtirelu Eugen Minculeasa Marius
16 Aspecte privind sistemele de monitorizare a calitatii mediului Șl. dr. ing. Subtirelu Eugen  
 17 Aspecte privind implementarea unui sistem de producere a energiei electrice bazat pe surse regenerabile Șl. dr. ing. Alboteanu Laurentiu