Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018-2019, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), domeniul Inginerie electrică, specializarea Electromecanică.