Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Electromecanică, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

 Nume Laborator  Discipline deservite
 Tracțiune electrică
 tractiune electrica  
 •  Tracțiune electrică
  Materiale electrotehnice
 materiale electrotehnice
 • Materiale electrotehnice
 • Metode şi procedee tehnologice
 Automatizarea echipamentelor electromecanice  
 automatizarea sistemelor electromecanice  
 • Conducerea asistată a proceselor
 Instalaţii hidraulice volumice 
 instalatii hidraulice volumice
 • Maşini şi instalaţii hidropneumatice
 • Instalaţii de climatizare
  Echipamente şi linii de fabricaţie
 echipamente linii fabricatie
 • Linii de fabricaţie şi roboţi
 • Instalaţii de ridicat şi transportat
 • Sisteme de operare pentru roboţi
  Laborator IT
 
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Proiectare şi fabricaţie asistată
 • Produse software
 • Comunicare
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Aplicații în informatică