Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Mașini electrice și Ingineria mediului, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

 Nume Laborator  Discipline deservite
 Maşini electrice I
 masini1
  • Mașini electrice I
  • Echipamente electrice pentru sisteme automate
 Maşini electrice II
 masini2
  • Mașini electrice II
  • Echipamente electrice pentru sisteme automate
 Micromaşini electrice
 micromanini  
  • Micromaşini electrice
  • Echipamente electrice şi electronice ale autovehiculelor
  Măsurări electrice şi electronice
 masurari
  • Măsurări electrice şi electronice
  Energii regenerabile
 energii regenerabile
  • Energii regenerabile