Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Mașini electrice și Ingineria mediului, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

 Nume Laborator  Discipline deservite
 Acţionări electrice
 actionari electrice
 • Acționări electrice I
 • Acționări electrice II
 Convertoare statice
 convertoare statice
 • Convertoare statice I
 • Convertoare statice II
 Electronică
 electronica  
 • Electronica analogică
 • Electronică digitală
  Comenzi şi echipamente numerice
 comenzi echipamente numerice
 • Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice
 • Sisteme discrete şi comenzi numerice
  Energii regenerabile
 energii regenerabile1
 • Energii regenerabile
Sisteme de achiziţii de date  
achizitii date
 • Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Senzori şi sisteme senzoriale
Servosisteme  
servosisteme
 • Servosisteme
 • Echipamente şi instalaţii de securizare
Laborator IT  
 
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Modelarea şi simulare
 • Proiectare şi fabricare asistată de calculator
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică