Mihaela Popescu1
Data și locul nașterii 11 iunie 1965, Craiova
Adresa Facultate: Bd. Decebal, 107, Craiova, 200440
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CV CV
Cercetare lista completă

 Gradul didactic   Profesor universitar abiltat în domeniul Inginerie Electrică 
 Funcţie administrativă  Director Școala Doctorală de Inginerie Electrică și Energetică
 Studii universitare  Universitatea din Craiova
 Facultatea de Electrotehnică
 Specializarea: Acţionări electrice
 Titlul ştiinţific  Doctor
 Conducător de doctorat, domeniul Inginerie Electrică
 Domenii de competenţă
 1. Calitatea energiei electrice
 2. Filtrarea activă de putere
 3. Convertoare statice de putere
 4. Electronică de putere
 5. Sisteme de acţionare cu motoare electrice şi convertoare statice
 Membru al asociațiilor profesionale
 1.  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Senior member
 2. IEEE Industrial Electronics Society
 3. IEEE Industry Applications Society
 4. Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT), Senior member
 5. Yaseen Academy, Huangjiahu Lake University Town, Wuhan, Hubei, China
 6. Athens Institute for Education and Research (ATINER), Academic member of the Electrical Engineering Research Unit,
 7. Asociaţia Naţională de Acţionări Electrice (ANAE)
 Titular discipline
 1. Convertoare statice de putere
 2. Calitatea energiei electrice
 3. Tehnici de filtrare și compensare a factorului de putere

Cărți/ Capitole de cărți publicate   11 
  (din care relevante - maxim 5)
 1. Bitoleanu Alexandru, Popescu Mihaela, Suru Constantin Vlad, Filtre active de putere. Fundamente și aplicații. Ed. Matrix, București, 2021, ISBN 978-606-25-0635-3 
 2. Popescu Mihaela, Bitoleanu Alexandru, Efficiency Improvement in DC Railway Systems: The State of the Art, Newest Updates in Physical Science Research Vol. 5, 26 May 2021, Page 66-106, Ch.4, ISBN 978-93-90888-34-4
 3. Popescu Mihaela, Electronique de puissance: composants semi-conducteurs et convertisseurs
  Editura Universitaria Craiova, 2006, ISBN 973-742-421-2
 4. Popescu Mihaela, Bitoleanu Alexandru, Energetica sistemelor de acţionare cu motoare asincrone şi convertoare statice indirecte, Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-9357-54-7
 5. Bitoleanu Alexandru, Mihai Dan, Popescu Mihaela, Constantinescu Catalin, Convertoare statice si structuri de comanda performante , Editura SITECH, Craiova 2000, ISBN 973-657-016-9

Lucrări ştiinţifice publicate 227
(din care relevante - maxim 10)
 1. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu, Mihaita Linca, Constantin Vlad Suru Improving Power Quality by a Four-Wire Shunt Active Power Filter: A Case Study, Energies 2021, 14, 1951, https://doi.org/10.3390/en14071951.
 2. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu, Constantin Vlad Suru Mihaita Linca, Gheorghe Eugen Subțirelu Adaptive Control of DC Voltage in Three-Phase Three-Wire Shunt Active Power Filters Systems, Energies 2020, vol. 13, issue 12, 3147, https://doi.org/10.3390/en13123147.
 3. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu. A Review of the Energy Efficiency Improvement in DC Railway Systems, Energies 2019, 12, 1092, doi:10.3390/en12061092.
 4. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu. Alexandra Preda A New Design Method of an LCL Filter Applied in Active DC-Traction Substations, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 54, Issue 4, ISSN: 0093-9994, JULY/AUGUST 2018, pp. 3497-3507, doi: 10.1109/TIA.2018.2819968.
 5. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu, Constantin Vlad Suru A DSP-Based Implementation of the p-q theory in active power filtering under nonideal voltage conditions, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 9, Issue 2, May 2013, pp. 880-889, doi: 10.1109/TII.2012.2223223.
 6. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu, Constantin Vlad Suru Phase coordinate system and p-q theory based methods in active filtering implementation, Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN: 1582-7445, Vol. 13, Issue 1, 2013, pp. 69-74. doi:10.4316/AECE.2013.01012.
 7. Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu How can the IRP p-q theory be applied for active filtering under nonsinusoidal voltage operation?, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2011, Nr. 1, 2011, ISSN PL 0033-2097, pp. 67-71.
 8. Alexandru Bitoleanu. Mihaela Popescu, Daniel Marin, Mircea Dobriceanu LCL interface filter design for shunt active power filters, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 10, Issue 3, August 2010, ISSN: 1582-7445, pp.55-60.
 9. Alexandru Bitoleanu. Mihaela Popescu, Mircea Dobriceanu, Felicia Năstăsoiu Analysis of Some Current Decomposition Methods: Comparison and Case Studies, Revue Roumaine des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique, Tome 55, Issue 1, Jan-Mar 2010, ISSN: 0035-4066, pp.13-22.
 10. Mihaela Popescu, Alexandru Bitoleanu, Constantin Vlad Suru Theoretical and Experimental Evaluation of DC-Circuit Influence in Four-Wire Active Power Filter with Split Capacitor for Strongly Unbalanced Loads," 2021 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & 2021 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2021, pp. 233-239, doi: 10.1109/OPTIM-ACEMP50812.2021.9590014.

Contracte de cercetare 26