Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Electromecanică, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

Nume laborator  Discipline deservite 
 Tracţiune electrică 
 Tractiune electrica
 • Tracţiune electrică
 Materiale electrotehnice 
 Materiale Electrotehnice
 • Materiale electrotehnice
 • Metode şi procedee tehnologice
 Automatizarea echipamentelor electromecanice 
 Automatizarea Echipamentelor Electromecanice
 • Conducerea asistată a proceselor
 Instalaţii hidraulice volumice 
 Instalatii Hidraulice Volumice
 • Maşini şi instalaţii hidropneumatice
 • Instalaţii de climatizare
 Echipamente şi linii de fabricaţie 
 Elementi si Linii de Fabricatie
 • Linii de fabricaţie şi roboţi
 • Instalaţii de ridicat şi transportat
 • Sisteme de operare pentru roboţi
 Laborator IT 
 Retea Calculatoare
 • Limbaje de programare
 • Proiectarea şi fabricaţia asistată
 • Produse software
 • Informatică aplicată
 • Comunicare
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică

Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Maşini electrice şi Ingineria Mediului, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

Nume laborator Discipline deservite
Maşini electrice I  
 ME Lab Transformatoare
 • Convertoare electromecanice I
 • Echipamente electrice pentru sisteme automate
Maşini electrice II 
ME Lab ME
 • Echipamente electrice pentru sisteme automate
 • Convertoare electromecanice II
Micromaşini electrice
ME Lab uM
 • Micromaşini electrice
 • Echipamente electrice şi electronice ale autovehiculelor
Măsurări electrice şi electronice
ME Lab Masurari Electrice
 • Măsurări electrice şi electronice
Energii regenerabile
ME Lab Energii regenerabile
 • Energii regenerabile

Laboratoarele din cadrul Laboratorului de cercetare Acţionări electrice şi Informatică Aplicată, aservite specializării Electromecanică - Frecvență Redusă, dispunând de aparatură modernă conform cerinţelor actuale din industrie, sunt:

Nume laborator   Discipline deservite
 Acţionări electrice 
 Convertoare
 • Acționări electrice I
 • Acționări electrice II
 Convertoare statice 
AE
 • Convertoare statice I
 • Convertoare statice II
Electronică
Electronica
 • Electronica analogică
 • Electronică digitală
Comenzi şi echipamente numerice
SDCN
 • Echipamente numerice pentru instalaţii electromecanice
 • Sisteme discrete şi comenzi numerice
Energii regenerabile
Energii regen
 • Energii regenerabile
Sisteme de achiziţii de date
SAD
 • Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Senzori şi sisteme senzoriale
Servosisteme
Servo
 • Servosisteme
 • Echipamente şi instalaţii de securizare
Laborator IT
ReteaAE
 • Grafică pe calculator
 • Baze de date
 • Modelarea şi simulare
 • Proiectare şi fabricare asistată de calculator
 • Utilizarea calculatoarelor
 • Practică informatică