Învăţământ universitar de licenţă IFR - O alternativă modernă la învăţământul clasic

 • Departamentul de Inginerie în Electromecanică Mediu şi Informatică Aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică pune la dispoziţia absolvenților de liceu o formă modernă de a urma cursurile de licență prin Invăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) la specializarea Electromecanică.
  Se poate astfel absolvi astfel una dintre prestigioasele instituţii de învatamânt superior tehnic din România, fără a se renunţa la activitatea profesională sau la domiciliul în zonele limitrofe.
  Specializarea Electromecanică asigură formarea unui specialist destinat, în mod special, întreprinderilor mici şi mijlocii, într-un domeniul larg, cu multe zone de interferenţă cu alte specializări.
  Specializarea (programul de studii) Electromecanică este acreditată, atât pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (zi), cât și pentru IFR.
  Diploma obţinută la absolvire: inginer, la fel ca la forma de învăţământ cu frecvenţă.
  Durata studiilor: 4 ani, la fel ca la forma de învăţământ cu frecvenţă.
  Planul de învățământ este identic cu cel de la forma de învăţământ cu frecvenţă.
 • Ce este Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)?
  Este o formă modernă şi flexibilă de organizare a activităţii didactice în învăţământul superior, concepută pentru nevoile celor care doresc să înveţe, fără a-şi întrerupe activitatea profesională.
  Specificitatea acestei forme de învăţământ se evidenţiază prin: concepţie modulară, ritmul şi locul de învăţare, metodologia învăţării şi sistemul de asigurare al calităţi.
  Învăţământul universitar de licenţă IFR permite calificarea superioară universitară finalizată prin examen şi diplomă de licenţă.
  Cunoştintele primite şi diploma obţinută la absolvire sunt echivalente cu cele de la forma de zi cu prezenţă.
 • Cui se adresează?
  Se adresează tuturor absolvenţilor de liceu, în primul rând celor care doresc să se formeze sau să se perfecţioneze profesional în domeniul electromecanic, fără ca pentru aceasta sa fie necesară întreruperea activităţilor social-profesionale.
 • Cum se desfăşoară programele de studiu IFR?
  Sub îndrumarea unui corp profesoral cu experienţă în domeniu, în baza programelor de studii adecvate, cu utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare şi furnizare a cunoştinţelor, pentru a ajuta studenţii în activitatea de instruire la facultate, la domiciliul sau la locul lor de muncă.
  Maniera de predare la învăţământul cu frecvenţă redusă este asigurată prin: înlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual; comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, întâlniri permanente (vineri 15-22 şi sâmbătă 08-15) cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică informatică şi de specialitate).
 • Învăţământul cu Frecvenţă Redusă este organizat numai în regim cu taxă. Cuantumul taxelor anuale de studii este stabilit de catre Senatul Universităţii, taxele incluzând toate serviciile educaţionale puse la dispoziţia studenţilor.